+420 777 561775
info@shatlers.cz
HR
Shop

Podmínky pro spotřebitele

Tyto podmínky se vztahují na všechny objednávky spotřebitelů (§ 13 občanského zákoníku), podané prostřednictvím našeho internetového obchodu. Firmy se řídí našimi všeobecnými podmínkami pro provozovatele (dle § 14 občanského zákoníku).

1. Rozsah

Pro všechny objednávky spotřebitelů a podniků platí následující podmínky.

Spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavírá transakci pro účely, které nejsou ani komerční, ani její nezávislou odbornou činností. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo právnické partnerství, při uzavírání právního úkonu ve svých obchodech nebo nezávislou profesní činností.

Pokud jde o společnosti, tyto podmínky se vztahují také na budoucí obchodní vztahy. Pokud obchodník jedná v rozporu s podmínkami, partnerství zaniká, jestli není vyjímka ve smlouvě výslovně dohodnuta.

 2. Uzavření Smlouvy

Kupní smlouva přijde od SHATLER´s Getränke GmbH.

Prezentace produktů nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jen nabídku. Podáním objednávky potvrdíte závazné prohlášení. Potvrzení o přijetí Vaší objednávky obdržíte E-Mailem ihned po obdržení objednávky.

Šetříme text smlouvy a pošleme vám údaje o objednávce a naše podmínky, prostřednictvím e-mailu. Tyto podmínky budou vždy k dispozici na našich webových stránkách www.shatlers.de/cs

 3. Dodací podmínky

Kromě uvedené ceny výrobku, jsou zde také náklady na dopravu. Informace o výši poštovného, lze nalézt při objednávce v on-line obchodě.

 4. Platba

Jsou pro Vás k dispozici následující typy plateb:

Platba předem na účet

V případě platby předem, Vám poskytneme naše bankovní údaje v potvrzení objednávky a zboží dodáme po obdržení platby.

Platba na dobírku

V případě platby na dobírku zboží zaplatíte dopravci na místě předání zboží. Platba je možná pouze hotově.

5. Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají ze zákona právo na odstoupení od smlouvy.

6. Výhrada vlastnictví

Komodita zůstává až do úplného zaplacení naším vlastnictvím.

7. Poškození při přepravě

Pro spotřebitele platí: vady na zboží okamžitě oznamte dopravci a obratem nás kontaktujte.

Pro podnikatele, platí následující: riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení přechází na vás, jakmile jsme dodali zboží, pokud ho dopravce předal konkrétní osobě nebo instituci. Pokud vadu neohlásíte, zboží je považováno za schválené, pokud to je vada, která nebyla rozpoznatelná v průběhu kontroly.

8. Záruky

Není-li dále výslovně dohodnuto jinak, platí zákonná záruční práva.

Pro spotřebitele, promlčecí lhůta pro nároky z vad pro použité zboží je jeden rok od data dodání zboží.

Pro podnikatele, promlčecí lhůta pro nároky z vad je jeden rok od přechodu rizika; zákonné promlčecí lhůty pro použití nároky zůstávají nedotčeny.

V případě, že dodané zboží má vady, můžeme dovolit podnikateli, podle našeho uvážení odstranění vady nebo doručení bezchybné položky (náhradní dodávky).

Výše uvedená omezení a zkracování lhůt se nevztahují na nároky z důvodu škod způsobených námi.

9. Odpovědnost

U pojistných událostí škod způsobených námi, ručíme vždy neomezeně:
• za ztrátu života, zdraví
• s úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností
• působnost zákona o odpovědnosti za výrobek po otevření

V případě porušení smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a jejichž dodržování smluvní partner může věřit (povinnosti kardinální) jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

10. Ochrana mládeže

Pokud Vaše objednávka obsahuje zboží, jehož prodej je předmětem omezení věku, zajistíme pomocí spolehlivého způsobu kontrolu osobní identity a ověření věku, že zákazník dosáhl minimálního věku.